Via analyse en advies naar betere B2B websites

B2B online marketing prioriteiten voor midden- en kleinbedrijf

Geschreven door Ruud Huijts op .
Ieder midden- en kleinbedrijf in business-to-business (B2B) doet met zijn website aan online marketing. Vier adviezen of tips voor B2B-ondernemers, omdat hun eigen beleving over digitale marketing soms anders is.

1. Wees je bewust, dat jij met jouw website aan online marketing doet.

Jouw website is minimaal jouw visitekaartje of uithangbord van jouw business-to-business (B2B) onderneming. Jouw onderneming is zo aanwezig op internet. De website, hoe eenvoudig ook, is daarmee je online-marketinginstrument. Het is aan jou als ondernemer om zelf te bepalen hoe jij met je website om wilt gaan en of jij hiervoor externe ondersteuning inroept.

2. De inhoud van je website gaat voor de vormgeving.

Je website is in B2B primair bedoeld om geïnteresseerde websitebezoekers (potentiële klanten) te informeren over je bedrijf, producten, diensten, etc. Vooral de inhoud (teksten) van je website is van groot belang om gevonden te worden tussen de ontelbare hoeveelheid websites die het internet herbergt. Een aantrekkelijke en overtuigende vormgeving bepaalt vervolgens of de websitebezoekers doen, wat jij hoopt dat zij op je website doen. Of je vrienden, kennissen of collega’s je (nieuwe) website er mooi uit vinden zien, is nuttige feedback maar geen maatstaf voor succes.

3. Je website eerst creëren, dan optimaliseren en vervolgens consolideren.

Voor een goede website komt aardig wat kijken. Of je de bouw van jouw website zelf doet, je hierin extern laat adviseren, of volledig uitbesteedt, het blijft handig om de ontwikkeling van jouw website in logische volgorde te (laten) doen. Begin bij het begin maar wel met het einde voor ogen. Een nieuwe website vereist vorm en inhoud die tegemoet komen aan jouw eisen (en eventueel wensen). Zodra de website staat kan nagedacht worden over verbeteringen. Bijvoorbeeld, om pagina’s sneller te laten laden, om meer bezoekers te trekken, om bezoekers beter hun weg te laten vinden, etc. Tenslotte is het zaak aandacht te hebben en te houden voor de diverse vormen van beheer en onderhoud van je website. Deze volgordelijke aanpak is weliswaar volstrekt logisch, maar wordt in praktijk vaak gecombineerd. Hiermee is niets mis, als er maar geen onbalans tussen vorm en inhoud van je website ontstaat. Dit laatste leidt onherroepelijk later tot onnodige extra inspanning en/of kosten. Overigens, niet iedere willekeurige webdesigner is in staat om dit risico goed in te schatten en af te wenden.

4. Door meten kom je tot weten in B2B digitale marketing.

Een groot voordeel van online marketing is, dat jouw website ook als informatiebron voor jou kan dienen. Hiervoor dient het websitebezoek statistisch geanalyseerd te worden. Zo doe je met je website ook aan marketingonderzoek. Bijvoorbeeld, hoeveel bezoekers trekt mijn website, welke webpagina’s zijn populair en welke niet, hoe komt men op mijn website, hoe gedragen bezoekers zich, etc. Via webanalyse is het mogelijk om nuttige gegevens te verkrijgen die bruikbaar zijn voor marketing, verbeteringen aan de website, vervolgstappen e.d. Zonder deze stuurinformatie vaart niemand wel. Ik sta een aanpak van webanalyse voor die midden- en kleinbedrijven helpt zonder de websitebezoekers hun privacy op te laten geven in tegenstelling tot (veelgebruikte) "gratis" opties waar ook derden toegang tot de bezoekerdata krijgen (en heel ergerlijk vooraf toestemming van de websitebezoeker verlangd wordt). Het kan ook privacyvriendelijk voor je bezoekers.

In deze serie

Drie belangrijke kenmerken van SEO voor B2B

Vindbaarheid in zoekmachines is ook van groot belang voor bedrijven in de B2B-markt. SEO in B2B concentreert zich meer op trefwoorden waarnaar besluitvormers van andere bedrijven zakelijk zoeken.
- Stefan IJzerman

Haal kennis uit bezoekinformatie van je B2B website

Bezoek aan je business-to-business website herbergt veel informatie. Met statistiek is er kennis en inzicht te verwerven. Start simpel en privacyvriendelijk raad ik middelgrote en kleine bedrijven aan.
- Ruud Huijts

Zoveel belangstelling heeft je B2B website

Je business-to-business website dient online verkeer te genereren. Statistiek is een probaat middel om hierover kennis en inzicht te verwerven. Start simpel is mijn advies aan middelgrote en kleine bedrijven.
- Ruud Huijts

Recente blogs

Welke afslag neem jij met je website analytics?

Hoe jij informatie over bezoek aan je website verkrijgt, is jouw keuze. Draait er geen analytics tool op je website, of ga jij voor privacyvriendelijk klantgericht of grensoverschrijdend onvriendelijk?

(Google) Analytics, maar dan wel graag privacyvriendelijk

Als men privacy van websitebezoekers als uitgangspunt verkiest, kan men beter andere webanalyse dan Google Analytics inzetten. Wat zich op een website afspeelt, kan ook prima privacyvriendelijk geanalyseerd worden.

Google Analytics op randje van afgrond naar illegaliteit

In navolging van Oostenrijk wordt het gebruik van Google Analytics mogelijk ook verboden in Nederland en de Europese Unie. Er zijn er verschillende manieren om op deze ontwikkeling te reageren.