Via analyse en advies naar betere B2B websites

Mijn eerste migratie naar Joomla4: vvbi.nl

Geschreven door Ruud Huijts op .
De website van de Vereniging Voor Biometrie & Identiteit , vvbi.nl, heb ik gemigreerd naar Joomla 4 en op onderdelen aangepast. Deze upgrade heeft mij weer veel geleerd.

Groot onderhoud aan vvbi.nl nodig

Ik heb de VVBI-website 10 jaar geleden ontwikkeld, sindsdien veel inhoud toegevoegd en ook het beheer en onderhoud volledig verzorgd. De aanleiding om groot onderhoud aan de website van de Vereniging Voor Biometrie & Identiteit (VVBI) uit te gaan voeren was duidelijk:

 1. De VVBI-website bestond al bijna 5 jaar in min of meer dezelfde vorm en opzet.
 2. Het was tijd voor de migratie (upgrade) naar de Joomla 4.
 3. Enkele ooit gratis te gebruiken extensies van YOOtheme vielen als betaalde versie voor de VVBI te duur uit.
 4. Uit analyse bleken inhoud en vormgeving grotendeels nog steeds te voldoen en niet ingrijpend bijgewerkt te worden.

De conclusie en daarmee uitgangspunt was, dat ik vooral de "achterkant" van de VVBI-website diende te moderniseren (upgrade en updates) en YOOtheme Zoo en YOOtheme Widgetkit moest uitfaseren. Aan de slag dus!

Vaak zit het mee en soms zit het tegen

Het eindresultaat van vvbi.nl na de modernisering is wat ik ervan verwacht had. Het heeft mij alleen veel meer tijd gekost. Maar omdat ik ook zowel webmaster als voorzitter van de VVBI ben, zie ik mijn extra inspanning vanuit SAMENZICHT voor het goede doel ("verantwoorde inzet van biometrie"). Bovendien heb ik weer wat kunnen bijleren ("op mijn oude dag") en meer ervaring kunnen opdoen.

Elf meevallers Joomla4-migratie upgrade

 1. Vooraf had ik een plan voor de zaken waarvan ik dacht dat die aangepakt moesten worden. Dit plan (in de vorm van een mindmap) was een prima leidraad. Zo wist ik dat ik mij vooral kon focussen op de infrastructuur van de website en veel minder op vorm en inhoud van de webpagina's.
 2. Mijn plan bood mij tijdens realisatie inzicht in wat er al gedaan was en wat nog op de rol stond, en daarmee ook flexibiliteit in de volgorde van uitvoering van mijn activiteiten.
 3. Vooraf had ik mij ingelezen op wat mij te wachten stond met de upgrade. Het stappenplan om van Joomla 3.x naar 4.x te gaan was goed bruikbaar.
 4.  De nieuwe middelen om vooraf extensies te beoordelen gaven meestal voldoende uitsluitsel om op eventuele problemen voorbereid te zijn. In vergelijking met voorafgaande upgrades van Joomla had ik nu veel minder hoofdbrekens door deze handige voorzieningen. Een goede voorbereiding is het halve werk, bleek weer eens.
 5. In de (oude Joomla3.x) ontwikkelomgeving was het goed mogelijk om de pagina's (o.a. blogs) die YOOtheme ZOO en/of YOOtheme Widgetkit gebruikten, met de YOOtheme Pro Page Builder zo aan te passen, dat de twee extensies niet meer nodig waren. Het leek mij beter om ZOO en Widgetkit voor de migratie te verwijderen.
 6. De werkelijke overgang naar Joomla 4.x en omleiding van domeinen waren eigenlijk een fluitje van een cent. Technisch ging het vlekkeloos.
 7. De homepage heeft toch een redelijke metamorfose ondergaan en ziet er overzichtelijker uit (op computers tot telefoons).
 8. De uniformiteit van alle artikelen is verhoogd, terwijl blog posts, VVBI-berichten en nieuwsberichten toch herkenbaar zijn. Deze herindeling van de artikelen (pagina's) was vrij eenvoudig te realiseren en draagt bij aan de overzichtelijkheid.
 9. De overzichtspagina voor alle artikelen en die voor blogs, VVBI-berichten en nieuws heb ik met YOOtheme Pro netjes op kunnen bouwen. De standaard voorzieningen in Joomla zijn goed maar wat minder ver gaand.
 10. De vernieuwde 404-foutpagina is meer toepasselijk en zal bezoekers meer behouden. Ik heb deze pagina vrij eenvoudig met YOOtheme Pro in elkaar kunnen zetten.
 11. Enkele webpagina's die sinds het vorige groot onderhoud tussen de wal en het schip terecht gekomen waren, hebben nu hun juiste plek gekregen. 

Vier tegenvallers Joomla4-migratie upgrade

 1. In de loop van zo'n 5 jaar bleek er na nadere analyse toch wat meer rommel te zijn ontstaan en (oude) fouten aanwezig te zijn. Opschonen en oplossen vergden navenant meer tijd en moeite.
 2. Als een erfenis van de vorige upgrade waren tientallen artikelen nog niet omgezet met YOOtheme Pro page builder. De aanpassing (weer) vooruitschuiven leek mij niet zo verstandig. Het was niet zo lastig om te doen maar kostte wel extra tijd en aandacht.
 3. De toegepaste extensie BreezingForms werkte niet goed meer voor het aanmeldformulier van nieuwe leden, wat ik ook probeerde. Uiteindelijk heb ik voor het alternatief Visforms gekozen. Troubleshooting was ook zoals in dit geval tijdrovend en (vrijwel) onvoorzien. Het uiteindelijke resultaat lijdt er niet onder.
 4. Door intensief en in detail met vvbi.n bezig te zijn realiseerde ik mij  (weer), dat er nog vele zaken aan vvbi.nl aangepast en verbeterd kunnen worden. Een website is nooit helemaal af. Deze gedachte dien je een plekje te kunnen geven.

Eindevaluatie

 • De VVBI-website kan weer een aantal jaren mee.
 • Met YOOtheme Pro page builder is vvbi.nl  (weer) tot een effectieve, mooie website gemaakt.
 • Ik heb genoten van de exercitie, ook al vergde deze meer inzet dan ingeschat, want het was de inspanning waard.

Recente blogs

Welke afslag neem jij met je website analytics?

Hoe jij informatie over bezoek aan je website verkrijgt, is jouw keuze. Draait er geen analytics tool op je website, of ga jij voor privacyvriendelijk klantgericht of grensoverschrijdend onvriendelijk?

(Google) Analytics, maar dan wel graag privacyvriendelijk

Als men privacy van websitebezoekers als uitgangspunt verkiest, kan men beter andere webanalyse dan Google Analytics inzetten. Wat zich op een website afspeelt, kan ook prima privacyvriendelijk geanalyseerd worden.

Google Analytics op randje van afgrond naar illegaliteit

In navolging van Oostenrijk wordt het gebruik van Google Analytics mogelijk ook verboden in Nederland en de Europese Unie. Er zijn er verschillende manieren om op deze ontwikkeling te reageren.

B2B online marketing prioriteiten voor midden- en kleinbedrijf

Ieder midden- en kleinbedrijf in business-to-business (B2B) doet met zijn website aan online marketing. Vier adviezen of tips voor B2B-ondernemers, omdat hun eigen beleving over digitale marketing soms anders is.