Via analyse en advies naar betere B2B websites

Nominatie Privacy Awards 2021 hoogst haalbare voor 4MedBox

Geschreven door Ruud Huijts op .
Tijdens de Nationale Privacy Conferentie zijn de Nederlandse Privacy Awards 2021 uitgereikt. Voor de inschrijving van 4MedBox bv was nominatie in de finale eindstrijd het hoogst haalbare.

Nederlandse Privacy Awards 2021

De Nederlandse Privacy Awards bieden een podium aan bedrijven en overheden die privacy zien als een kans om zich positief te onderscheiden en privacyvriendelijk ondernemen en innoveren tot norm te maken. Voor 4MedBox bv heb ik de deelname aan de Privacy Awards 2021 verzorgd. De onafhankelijke vakjury had 4MedBox voor haar inzending over het 4LifeSupport-systeem al eerder genomineerd. Voor de vier verschillende prijscategorieën zijn uiteindelijk negen inschrijvingen tot de finale doorgedrongen, waaronder dus die van 4MedBox. Het is 4MedBox jammer genoeg niet gelukt om een prijs in de wacht te slepen. Een eervolle vermelding is wat rest. Ik kan met dit mooie resultaat leven.

Waardering van vakjury

De jury bestaande uit onafhankelijke privacy-experts uit diverse sectoren heeft de Nederlandse Privacy Awards 2021 op de Nationale Privacy Conferentie  bekend gemaakt. Er is geen prijs aan de inzending van 4MedBox toegekend. De eerdere nominatie is wel gehandhaafd en onderschreven.
Het eindoordeel heeft her en der naast wat teleurstelling ook vreugde opgeleverd. Natuurlijk had ik graag de aanmoedigingsprijs gewonnen. Maar zo is het helaas niet gelopen. Er kan er maar één winnen. De huidige winnaar had hier zelfs drie pogingen voor nodig. Ik ben heel blij dat de jury de inschrijving van 4MedBox met een nominatie gewaardeerd heeft. Ik voel gepaste trots.

Eindoordeel van jury over inzending 4MedBox bv

28 januari 2021

"Met 4LifeSupport biedt 4MedB0x een veilige plek om persoonsgegevens op te slaan en te onderhouden, alsmede deze ter beschikking te stellen nadat de gebruiker hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Waar 4LifeSupport zich in wil onderscheiden is dat de betrokkene volledige controle heeft over wat er met zijn/haar gegevens gebeurt. De ambitie is dat gebruikers in de toekomst zelfs de mogelijkheid krijgen om zelf geselecteerde gegevens aan commerciële partijen te verkopen.
4LifeSupport zet de verhouding tussen bron en betrokkene hiermee in een nieuw daglicht. Het individu, de persoon, wordt als bron en bepaler beschouwd, die bepaalt welke partijen, professionals of anderen toegang tot de gegevens verkrijgen. Door het zelfbeschikkingsprincipe dat in het platform is verwerkt stelt het individuen in staat om vervolgens naar eigen inzicht te bepalen wat er met hun data gebeurt.
Het kan wat van mensen vragen qua handigheid, begrip en inzicht, maar kan daardoor ook veel bieden op het vlak van zelfregie. Tegelijk kan dit de doelgroep beperken, omdat de gebruiker niet altijd in staat zal zijn om de gevolgen van gemaakte keuzes binnen het platform te overzien. Als aandachtspunt geeft de jury graag mee: de gebruiker krijgt hiermee weliswaar serieus veel regie, maar de risico’s voor minder ‘regievaardige’ gebruikers vragen dan ook voldoende aandacht.
4LifeSupport staat nog aan het begin van een proces en vraagt nog uitwerking op diverse onderdelen. De jury beoordeelt de aanpak en vorderingen echter als voldoende om tot genomineerde te worden benoemd, een aanmoediging op zich."

Nationale Privacy Conferentie

28 januari is de Europese Dag van de Privacy.  Stichting Privacy First en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseren dan jaarlijks de  Nationale Privacy Conferentie. Deze conferentie brengt jaarlijks het Nederlandse bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijk middenveld bijeen om gezamenlijk te kunnen bouwen aan een privacyvriendelijke informatiemaatschappij. O.a. Monique Verdier (vice-voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens), Erik Gerritsen (Secretaris-Generaal, Ministerie VWS), Paul Tang (Europarlementariër PvdA) en Chris van Dam (Tweede Kamerlid CDA)  hebben dit keer gesproken. De Nederlandse Privacy Awards 2021 zijn uitgereikt na videopitches van alle genomineerden.

Alle artikelen in deze serie

Nominatie Privacy Awards 2021 hoogst haalbare voor 4MedBox

Tijdens de Nationale Privacy Conferentie zijn de Nederlandse Privacy Awards 2021 uitgereikt. Voor de inschrijving van 4MedBox bv was nominatie in de finale eindstrijd het hoogst haalbare.

Videopitch van 4MedBox op Nationale Privacy Conferentie

Video van 4MedBox als pitch bij de nominatie voor de Privacy Awards 2021 op de Nationale Privacy Conferentie op 28 januari 2021.

Nominatie Privacy Awards 2021 voor inzending 4MedBox

Er is en groot aantal inzenders voor de Nederlandse Privacy Awards 2021. 4MedBox bv is met haar inzending over het 4LifeSupport-systeem door de jury verkozen tot één van de negen genomineerden.

4MedBox schrijft in op Privacy Awards 2021

Namens 4MedBox bv heb ik met de onderliggende baanbrekende technologie van 4LifeSupport de inschrijving op de aanmoedingsprijs van de Nederlandse Privacy Awards 2021 verzorgd.