Via analyse en advies naar betere B2B websites

4MedBox schrijft in op Privacy Awards 2021

Geschreven door Ruud Huijts op .
Namens 4MedBox bv heb ik met de onderliggende baanbrekende technologie van 4LifeSupport de inschrijving op de aanmoedingsprijs van de Nederlandse Privacy Awards 2021 verzorgd.

Inschrijving Privacy Awards

Stichting Privacy First reikt jaarlijks de Nederlandse Privacy Awards uit. Zo ook in januari 2021. De Nederlandse Privacy Awards geven een podium aan bedrijven en overheidsinstellingen die privacy beschouwen als een kans om zich positief te onderscheiden.
4LifeSupport en 4MedBox zijn samen de ideefase voorbij en kunnen al iets van de technologie laten zien. Dit is een voorwaarde voor deelname. Er wordt al aan privacy-innovatie gewerkt. Dit levert ook inspiratie bij andere partijen, wat ook een belangrijk element voor deelname is.
Daarom zijn vanuit 4MedBox bv de stoute schoenen aangetrokken om in te schrijven voor een Privacy Award. Ik heb de inzending met de nodige inspanning verzorgd. Op 29 september 2020 was de inschrijving gereed.

Gerichte interviews

Er gelden meerdere voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de Privacy Awards. Hieraan voldoe je niet zomaar. Voor de inschrijving van 4MedBox ben ik in gesprek gegaan met de grondleggers van de 4LifeSupport-infrastruur, Rick Overkleeft en Sander van Boom. Met hen heb ik al de voorwaarden en vragen doorgelopen en besproken. De antwoorden van Rick en Sander heb ik verwerkt tot de definitieve inschrijving. Hiermee begon het spannende afwachten.

Beoordeling afwachten

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. De jury bestaat uit privacy-experts uit diverse sectoren.

Iedere inzending wordt beoordeeld op:

 • waardering van privacy,
 • maatschappelijke impact,
 • innovatief vermogen,
 • zelfredzaamheid,
 • risicoanalyse;

en 4MedBox bv als inzender op:

 • privacyverantwoordelijke,
 • privacy policy,
 • privacy awareness.

Vier categorieën

Er bestaan vier categorieën waarvoor inschrijvingen genomineerd kunnen worden:

 • Consumentenoplossingen (van bedrijven voor consumenten)
 • Bedrijfsoplossingen (binnen een bedrijf of business-to-business)
 • Overheidsdiensten (van de overheid voor burgers)
 • Aanmoedigingsprijs voor een baanbrekende technologie of persoon.

De inschrijving van 4MedBox bv is bedoeld voor de aanmoedigingsprijs. 4LifeSupport voorziet immers in baanbrekende technologie, is de gedachte. En de beloftevolle toepassingen, zoals bijv. in Vitamine B12 - 4MedBox, zijn nog niet tot volle wasdom gekomen.

Allle artikelen in deze serie

Nominatie Privacy Awards 2021 hoogst haalbare voor 4MedBox

Tijdens de Nationale Privacy Conferentie zijn de Nederlandse Privacy Awards 2021 uitgereikt. Voor de inschrijving van 4MedBox bv was nominatie in de finale eindstrijd het hoogst haalbare.

Videopitch van 4MedBox op Nationale Privacy Conferentie

Video van 4MedBox als pitch bij de nominatie voor de Privacy Awards 2021 op de Nationale Privacy Conferentie op 28 januari 2021.

Nominatie Privacy Awards 2021 voor inzending 4MedBox

Er is en groot aantal inzenders voor de Nederlandse Privacy Awards 2021. 4MedBox bv is met haar inzending over het 4LifeSupport-systeem door de jury verkozen tot één van de negen genomineerden.

4MedBox schrijft in op Privacy Awards 2021

Namens 4MedBox bv heb ik met de onderliggende baanbrekende technologie van 4LifeSupport de inschrijving op de aanmoedingsprijs van de Nederlandse Privacy Awards 2021 verzorgd.