Advies én Ondersteuning

maatwerk óók in contractafspraken

Wat je nodig hebt aan raad en daad voor de continuïteit van je onderneming bepaal je zelf. Je situatie is uniek en daarin adviseert en ondersteunt SAMENZICHT Consultancy. Je krijgt altijd maatwerk om je organisatie verder te ontwikkelen.

Kies voor rust en gemak en neem een abonnement op advies én ondersteuning of ga voor een andere passende contractvorm.

Abonnement Samenzicht Partner

 • Je krijgt organisatieadvies en implementatiebegeleiding om je bedrijfsvoering en/of organisatie verder te (laten) ontwikkelen.
 • Wat er speelt in de (door)ontwikkeling van je bedrijf of organisatie is de leidraad voor integrale advisering en ondersteuning.
 • Aanvullende kennis en visie, organisatiebreed advies en meervoudige procesbegeleiding helpen je vanaf idee tot en met realisatie.
 • Tot de primaire doelgroep behoren o.a. middelgrote innoverende bedrijven, vernieuwende overheidsinstanties en keten- en netwerkorganisaties.
 • Kenmerkend voor deze dienstverlening zijn de geïntegreerde aanpak en uitvoering gedurende een langere periode om samen doelgericht (grotere) successen te boeken.
 • Uitgangspunt is een betrokken inzet van twee dagen per week gedurende een jaar.
 • De nadere opzet en invulling van dit pakket gebeuren in onderling overleg en zijn prijs bepalend.
 • Prijsindicatie € 5.000 per maand excl. BTW

Abonnement Samenzicht Partner

Abonnement Samenzicht Comfort

 • Je wordt met raad en daad bijgestaan om vraagstukken in uw bedrijfsvoering en/of organisatie op te lossen.
 • Het advies en de ondersteuning is gericht op een (ingrijpende) ontwikkeling en/of een (omvattend) thema.
 • Je krijgt beschikking over aanvullende denk- en daadkracht gedurende langere periode.
 • Binnen de context wordt integraal advies gegeven en het proces begeleid.
 • Tot de doelgroep behoren o.a. startups en (door)groeiende (technologie)bedrijven, stuurgroepen van technologische vernieuwingstrajecten en regisseurs van keteninformatisering.
 • Kenmerkend voor deze dienstverlening zijn de toegevoegde waarde door directe combinatie van deskundig advies met oplossingsgerichte procesondersteuning.
 • Uitgangspunt is aandacht en ondersteuning van een dag per week gedurende een half jaar.
 • De nadere opzet en invulling van dit pakket gebeuren in onderling overleg en zijn prijs bepalend.
 • Prijsindicatie € 3.000 per maand excl. BTW.

Abonnement Samenzicht Comfort

Abonnement Samenzicht Compact

 • Je krijgt advies om losse organisatievraagstukken aan te (gaan) pakken.
 • Het advies is gericht op één onderwerp, bedrijfsaspect of -functie.
 • Je krijgt tijdelijk beschikking over extra analytisch en creatief vermogen.
 • Binnen de afgebakende problematiek wordt advies gegeven en incidenteel procesbegeleiding.
 • Tot de doelgroep behoren o.a. directieleden en managers van technologische ontwikkelingen, project- en programmamanagers van ICT-oplossingen, (door)startende innovatieve ondernemers
 • Kenmerkend voor deze dienstverlening zijn deskundig, onafhankelijk en onpartijdig advies en resultaatgerichte ondersteuning.
 • Uitgangspunt is ondersteuning van een halve dag per week gedurende een kwartaal.
 • De nadere opzet en invulling van dit pakket gebeuren in onderling overleg en zijn prijs bepalend.
 • Prijsindicatie € 1.800 per maand excl. BTW.

Abonnement Samenzicht Compact

Uurtje/factuurtje

 • Je krijgt aanvullende denk- en daadkracht op je vraagstukken die er toe doen.
 • Invulling van raad en daad is flexibel of afgekaderd voor het traject.
 • Er geldt uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 • Als opdrachtgever draag je het volledige risico voor de inzet.
 • De inspanning (in uren) wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht en kan gemaximeerd zijn.
 • Opdrachten worden voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd aangenomen met een wederzijdse opzegtermijn van één maand.
 • Vooraf is een duidelijk uurtarief afgesproken dat voor een langere periode vaststaat (maximaal 1 jaar).
 • Prijsindicatie € 80 - € 140 per uur en € 800 - € 1200 per enkele dag excl. BTW.

Uurtje-Factuurtje

Risicodeling & prestatiebeloning

 • Er zijn ook onderwerpen en situaties waar onzekerheid heerst m.b.t. toekomstige bedrijfsresultaten of verwachtingen, bijvoorbeeld new business development.
 • Het lijkt redelijk om de risico's te verdelen over de ondernemer/opdrachtgever en de adviseur/opdrachtnemer.
 • Ook een prestatiebeloning voor de adviseur past in deze vorm van samenwerking.
 • Wederzijds vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde om deze vorm succesvol te laten verlopen.
 • Je krijgt vanzelfsprekend alle aanvullende denk- en daadkracht en raad en daad vanuit SAMENZICHT Consultancy.
 • Kaders, waaronder (kost)prijzen, opbrangsten etc., dienen vooraf besproken te zijn en daarna voortdurend gemonitord te worden.
 • Een prijsindicatie afwijkend van die bovenstaand kan pas na onderlinge afstemming per situatie bepaald worden.
Risicodeling

Contact

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Menu