Via analyse en advies naar betere B2B websites

Home

SAMENZICHT Consultancy van start

Ik, Ruud Huijts, liep al enige tijd met de gedachte rond om voor mezelf te beginnen. Zoals zo vaak zijn dan één of meer (heftige) gebeurtenissen nodig om daadwerkelijk een dergelijke nieuwe weg in te slaan. Na een gedegen afweging (hoe kon het immers anders voor mij) heb ik besloten als zelfstandig professional door te gaan. SAMENZICHT Consultancy staat sinds 1 juli 2015 als een organisatieadviesbureau bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.

Achtergrond van de naam

De naamgeving SAMENZICHT is voortgekomen uit de creatieve combinatie van verschillende elementen. Samen is een belangrijke element, niet alleen voor mij maar staat ook voor ontwikkeling die eigenlijk altijd "samen" gebeurt. Zicht impliceert een toekomstgerichte blik en vooruitkijken maar ook inzicht en niet te vergeten doorzicht. Samenzicht bevat volgens mij iets dat wij met z'n allen moeten koesteren, omdat het ons verder naar de toekomst zal helpen.

Persoonlijke drijfveer

SAMENZICHT Consultancy wil vooral raad en daad verlenen in trajecten waar innovatie door technologische vernieuwing van belang is. Dit is de wereld waarin ik mij prettig voelt en een bijdrage denk te kunnen leveren. Het onbekende van de toekomst is en blijft een belangrijke inspiratiebron voor mij.
De komende jaren wil ik graag anderen met mijn expertise helpen met  organisatie, implementatie en realisatie. Ik wil mij inzetten om de taaie (keten)processen die aan innovatie verbonden zijn, goed en prettig te laten verlopen. Ik hoef niet zo nodig meer zelf de touwtjes in handen te hebben. Het is tijd om anderen te ondersteunen. zodat zij en hun organisaties zich verder op een goede manier ontwikkelen. Met SAMENZICHT Consultancy hoop ik dergelijke situaties te kunnen creëren.