Via analyse en advies naar betere B2B websites

Haal kennis uit bezoekinformatie van je B2B website

Geschreven door Ruud Huijts op .
Bezoek aan je business-to-business website herbergt veel informatie. Met statistiek is er kennis en inzicht te verwerven. Start simpel en privacyvriendelijk raad ik middelgrote en kleine bedrijven aan.

Websitebezoek als informatiebron voor B2B onderneming

Je huidige website draait al enige tijd, of je bestaande website is opgeknapt, of je nieuwe website is gepubliceerd. Je doet vooral zaken met andere bedrijven. Weet jij, of je website het beoogde publiek trekt? Zo ja, hoe weet je dit zo zeker? Zo niet of twijfel je, dan neem je een (te vermijden) risico met je business-to-business (b2b) digitale marketing. Je weet niet goed wat online op je website gebeurt.

Enerzijds biedt je b2b-website ongetwijfeld informatie aan je bezoekers. Anderzijds kan je website jou nuttige informatie over je websitebezoekers leveren. In statistische analyse van het websitebezoek ligt de sleutel.
N.B. in mijn eerdere blog heb ik geschreven over webanalyse in de (voorafgaande) fase van meer belangstelling trekken.

Webanalyse van bezoek volgens SAMENZICHT Consultancy

Statistieken voor inzicht over je B2B websitebezoek

Statistieken (“analytics”) over het bezoek aan je website (laten) verzamelen is een zinvolle aanpak. Met het inzicht wordt je website een krachtig instrument in online marketing van je bedrijf. MKB-ondernemingen, startende bedrijven, zelfstandigen, etc. in de b2b-markt zijn (allemaal) gebaat met deze bedrijfsmatige benadering.

Bereikt een website de juiste doelgroep, is een relevante vraag in online marketing. De gangbare statistische analyses van het websitebezoek zijn ook in b2b toepasbaar.  Interpreteer de uitkomsten wel met b2b-aspecten in je achterhoofd. Mijn advies is te starten met simpele vragen:

  1. Waar komen websitebezoekers vandaan (land, regio, stad)?
  2. Van welke middelen maken bezoekers gebruik (apparaat, schermresolutie, browser, etc.)?
  3. Hoe gaan bezoekers om met de website (start- en vertrekpagina’s, verblijftijd, etc.)?

Met analyse naar meer profijt van je B2B website

Uit de statistische antwoorden doe je kennis op die bruikbaar is voor invulling van je online marketing van je b2b-onderneming en voor verbetering van je website. Je kunt nuttige inzichten verkrijgen, zoals bijvoorbeeld:

  1. Als je geografische verwachtingen van je doelgroep door de statische analyse bevestigd worden, zit je waarschijnlijk op het juiste spoor. Verrassende of onverwachte statistische resultaten roepen meestal nieuwe vragen op met bijbehorende acties. Bijvoorbeeld, zit de doelgroep anders in elkaar dan verondersteld of komen sommige webpagina’s te weinig in beeld bij de doelgroep?
  2. Of je doelgroep je website veelal bekijkt op een klein scherm van een smartphone of juist via een groot beeldscherm van een computer, maakt nogal uit. Dit soort analytisch inzicht is handig om vorm en inhoud van je website beter op je doelgroep af te stemmen.
  3. Welke pagina’s populair zijn en hoelang bezoek daar verblijft, is een indicatie voor de effectiviteit van de pagina’s. Uiteindelijk gaat het meestal om een bezoeker inhoudelijk te informeren en te verleiden tot een bepaalde actie. Uit de statische analyse kun je kennis opdoen waar je website je marketingstrategie juist ondersteunt dan wel ondermijnt. Verdere optimalisatie van vorm en inhoud van één of meerdere webpagina’s is dikwijls de vervolgstap.
Voorbeelden van webanalyse naar locatie van bezoek

Tips

  1. Roep externe deskundige hulp in, als de aanbevolen statistische analyses (te) veel van je onderneming vragen en je meer van het websitebezoek wilt weten. Ieder zijn vak!
  2. Denk vanuit “door weten tot meten” voor jouw unieke situatie. SAMENZICHT Consultancy richt webanalyse speciaal voor jou in en vermijdt information overflow (t.g.v. “meten is weten”).  
  3. De statistische analyses van SAMENZICHT Consultancy zijn gegarandeerd privacy vriendelijk voor de bezoekers van je website i.t.t. vele “gratis” tools. Wel zo'n geruststellend idee!

In deze serie

Zoveel belangstelling heeft je B2B website

Je business-to-business website dient online verkeer te genereren. Statistiek is een probaat middel om hierover kennis en inzicht te verwerven. Start simpel is mijn advies aan middelgrote en kleine bedrijven.
26 november 2020

Recente blogs

Nominatie Privacy Awards 2021 hoogst haalbare voor 4MedBox

Tijdens de Nationale Privacy Conferentie zijn de Nederlandse Privacy Awards 2021 uitgereikt. Voor de inschrijving van 4MedBox bv was nominatie in de finale eindstrijd het hoogst haalbare.
07 februari 2021

Videopitch van 4MedBox op Nationale Privacy Conferentie

Video van 4MedBox als pitch bij de nominatie voor de Privacy Awards 2021 op de Nationale Privacy Conferentie op 28 januari 2021.
07 februari 2021

Nominatie Privacy Awards 2021 voor inzending 4MedBox

Er is en groot aantal inzenders voor de Nederlandse Privacy Awards 2021. 4MedBox bv is met haar inzending over het 4LifeSupport-systeem door de jury verkozen tot één van de negen genomineerden.
07 februari 2021